Giới trẻ Sài nói về trào lưu xách túi nylon giá chục

Mỹ Linh, diễn viên Jun Vũ và nhiều viên đoán sai giá mẫu túi đang là trào lưu hot trên thế giới.  

Phản ứng của giới trẻ về trào lưu túi xách nylon giá chục triệu

 Mỹ Dân – Vân An

: