Trắc nghiệm phân biệt 'every' và 'each'

“We have a meeting on the first Friday of ____ month”. Bạn cần điền “each” hay “every” vào chỗ trống?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish