Sáng 9/9, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) xác nhận Bùi Xuân Huấn (35 tuổi, quê ở Yên Bái, còn gọi là Huấn “Hoa Hồng”) đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc sau khi bị cơ quan chức năng phường 22, quận Bình Thạnh, tạm giữ tại một tụ điểm ăn chơi gần đây và phát hiện dương tính với ma túy.

Vậy trường hợp nào một người sẽ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc như Huấn “Hoa Hồng”?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính: “Đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định”.

Khoản 2 điều này quy định không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với các trường hợp: Người không có năng lực trách nhiệm hành chính; Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện; Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Huấn “Hoa Hồng” được biết đến qua các clip khoe tiền, vàng và mối quan hệ với giới giang hồ mạng. 

Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 30/10/2016 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, quy định chi tiết về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có 3 trường hợp bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thứ nhất, người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn một năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

Trường hợp thứ hai là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy. Và trường hợp thứ ba là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Như vậy, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phải là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú ổn định.

Về thời gian bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, tại khoản 2 Điều 28 Luật Phòng chống ma túy ngày 23/7/2013 quy định: “Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm”.

Huấn có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên xuất hiện chung trên các livestream với các giang hồ mạng như Khá “Bảnh”, Quang “Rambo”.

Trong trường hợp người nghiện ma túy chưa đủ 18 tuổi thì có thể đối chiếu theo quy định tại Điều 29 Luật Phòng chống ma túy ngày 23/7/2013.

Theo đó, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã được cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc đã được giáo dục nhiều lần tại xã, phường, thị trấn mà vẫn còn nghiện hoặc không có nơi cư trú nhất định thì được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc dành riêng cho họ.

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tự nguyện hoặc được gia đình làm đơn xin cai nghiện thì được nhận vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc riêng.

Tuy nhiên, việc có áp dụng biện pháp đưa người dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng chống ma túy nữa hay không đến nay còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, gây khó khăn cho các địa phương.

Trở lại trường hợp của Huấn “Hoa Hồng”, anh ta có nơi cư trú ổn định nên việc bị đưa đi cai nghiện bắt buộc có thể do Huấn đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường nơi anh ta cư trú nhưng mà vẫn còn nghiện.

Nguồn: news.zing.vn