OGC: Các ý kiến kiểm toán sẽ giảm dần trong những năm tiếp theo

OGC: Các ý kiến kiểm toán sẽ giảm dần trong những năm tiếp theo

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) vừa có văn bản trình bày các án khắc phục ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh và thực hiện kế hoạch lợi nhuận trong năm 2019.

Tại BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ 2019, kiểm toán viên đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh tập trung vào khả thu công nợ các khoản phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác (triển khai một số tại công ty mẹ và các công ty con) cũng như khả hoạt động liên tục của công ty mẹ OGC, CTCP Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Đầu tư (IOC).

Theo OGC, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tổ chức hồi tháng 5, Công ty đã bầu các Thành viên HĐQT kỳ mới. Đầu tháng 6, Công ty bổ Tổng Giám đốc (ông Lò Hồng Hiệp) đồng thời sắp xếp lại bộ máy lãnh đạo, người đại diện vốn tại các công ty con.

Công ty cho biết đang triển khai các giải pháp thu hồi công nợ phải thu quá hạn thanh toán. OGC cũng đang tiến hành tái cơ cấu một phần các khoản đầu tư, các dự án để thanh toán công nợ quá hạn, ngoài ra còn tạo nguồn tiền tái đầu tư vào các dự án hiện có cũng như tìm kiếm dự án mới.

Vừa qua, HĐQT OGC đã ra Nghị quyết thoái vốn tại một loạt công ty (Fafim Việt Nam, BOT Hà Nội – Bắc Giang, Đầu tư PVR Hà Nội) và lên phương án xử lý công nợ tại một số đơn vị.

* OGC sẽ thoái vốn tại một loạt công ty

Trở lại phương án khắc phục ý kiến kiểm toán và thực hiện kế hoạch lợi nhuận 2019, OGC cho biết sẽ đẩy mạnh doanh thu của hệ thống khách sạn Starcity, Sunrise và Suối Mơ.

Trong năm 2019, Công ty lên kế hoạch tái khởi động tối thiểu 1 dự án, đồng thời sẽ xem xét việc hợp tác với các đối tác để khai thác các dự án hiện có, hoặc nhượng (toàn bộ hoặc một phần) nếu mang lại lợi nhuận lớn. Thông tin từ OGC, một số dự án của Công ty và các công ty con: Dự án 25 Trần Khánh Dư, Licogi 19, Gia Định Plaza, Công viên Hồ Điều , số 10 Trần Vũ, Sài Airport,…

Về các khoản dự phòng, OGC chia sẻ kế hoạch 2019 đã được xây dựng thận trọng và đã tính toán đến ảnh hưởng của các dự phòng có thể phát sinh. Bên cạnh đó, Công ty tỏ ra lạc quan rằng một phần các khoản nợ phải thu khó đòi dự kiến xử lý được trong quý 4/2019 sẽ giúp giảm nợ xấu, và hoàn nhập các khoản dự phòng nhờ đó tạo ra lợi nhuận kế toán.

OGC tự tin vào khả năng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 16 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Đồng thời, đơn vị này cho biết rằng các ý kiến kiểm toán ngoại trừ cũng như nhấn mạnh sẽ giảm dần trong BCTC các năm tiếp theo, nhờ quá trình tái cơ cấu tại doanh nghiệp.

Thừa Vân

FILI

Theo vietstock.vn

Doanh Nhân & Doanh Nghiệp