Quy y cho… cây và những Phật giáo nổi bật khác |VIDEO|

GNTV – Từ số 16, Giác Ngộ TV đã có sự thay đổi trong việc thể hiện bản tin video Phật giáo nổi bật trong nước và quốc tế (Điểm tin Giác Ngộ), thay cho bản tin highlight như đã thử nghiệm trước đây.

Việc làm này không ngoài mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, về thông tin Phật giáo trong xu hướng đa phương tiện mà Báo Giác Ngộ hướng tới.

Mời quý vị xem mục điểm tin của Giác Ngộ TV, số 18, nhìn lại những sự kiện nổi bật của Phật giáo tuần qua, từ ngày 23 đến 29-8-2019.

Theo giacngo.vn

Thời Sự Tổng Hợp