VNM ETF trở lại bán ròng sau 2 đứng yên
VNM ETF trở lại bán ròng sau 2 tuần đứng yên

Từ ngày 14-20/09/2019, VanEck Vectors ETF (VNM ETF) trở lại bán ròng với khối lượng nhỏ các sau 2 tuần đứng yên.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong mục VNM ETF giai đoạn 14-20/09/2019

alt

Cụ thể, NT2 là mã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng trên 200,000 cp. Tiếp sau đó, POW bị bán ròng với khối lượng lớn hơn 100,000 cp.

Các cổ phiếu VRE, VNM, VIC, TCH, ROS, VCB, NVL, BVH và SSI bị bán với khối lượng nhỏ hơn 100,000 cp.

Các cổ phiếu còn lại không dịch trong tuần qua.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 20/09/2019

alt

Tại ngày 20/09/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF ở mức 459.7 USD. Sau 2 tuần đứng yên, tính từ tuần 24-30/08/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF tăng khoảng 10.6 USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ cũng thấp hơn so với tuần trước, ghi nhận 16.19 USD/ccq và 16.04 USD/ccq.

Cát Lam

FILI

Theo vietstock.vn

Cổ Phiếu & Chứng Khoán